VARAM virza saskaņošanai Administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas likumprojektu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) nosūtījusi tālākai saskaņošanai atbildīgajām ministrijām un sociālajiem partneriem Administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas likumprojektu. Saskaņā ar šonedēļ valdībā apstiprināto VARAM Informatīvo ziņojumu Ministru kabinetā (MK) šo likumprojektu paredzēts iesniegt līdz 28.februārim.

Likumprojekts, kas nosaka kārtību, kādā tiks uzsākta vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma, nodots saskaņošanai Finanšu un Tieslietu ministrijai, kā arī Latvijas Pašvaldību savienībai.

VARAM izstrādātais Administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas likumprojekts paredz izstrādāt koncepciju, kas ietvers novadu izveidošanas kritērijus un administratīvi teritoriālā iedalījuma projektu, par ko savukārt laika posmā no jūnija līdz septembrim notiks konsultācijas ar iedzīvotājiem.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP!) vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanu, apvienojot pašvaldības ilgtspējīgākās un ekonomiski spēcīgākās vienībās, kas spēj nodrošināt likumā minēto pašvaldību autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā, izvirzījis par savu galveno prioritāti ministra amatā.

Kā ministrija informējusi jau iepriekš, 2018.gadā kritērijam par iedzīvotāju skaitu neatbilst jau 39 no 110 novadiem, divas republikas pilsētas, un kritērijiem atbilstoša attīstības centra nav 52 novados. Esošais novadu dalījums vairumā gadījumu teritoriālā izvietojuma un saimnieciskajā ziņā ir neloģisks un nav saistīts ar faktiskajiem ekonomiskās attīstības un pakalpojumu centriem. Starp pašvaldībām dominē konkurence, nevis sadarbība. Tas kavē racionālu, uz attīstību orientētu lēmumu pieņemšanu saistībā ar publisko pakalpojumu organizāciju. Valsts kontroles revīzijā secināts, ka mazai pašvaldībai atsevišķas iestādes veidošana izmaksā vismaz trīs reizes vairāk, nekā vairākiem novadiem veidojot kopīgu iestādi.

Ministru kabinets 2019.gada 5.februāra sēdē pieņēma zināšanai VARAM iesniegto informatīvo ziņojumu Par turpmāko rīcību administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanai un Administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas likumprojekta izstrāde ir jau pirmais solis tā izpildē.

Pievienot komentāru